®

MARINEDECK 2000

High performance cork composite marine decking

Suberose Parenchyma is the given name of the bark of the cork oak tree. Cork is highly homogenous and consists almost entirely of cellular membrane which no channels run through. Cork granules are excellent thermal insulators and can reduce heat loss by 36% or lower temperatures by 53%. One of the product’s most exciting use is in space shuttles, where cork is used to manufacture protective heat shields.

 

Cork tissue is formed from dead cells: each cork cell consists of a minimal quantity of solid materials and a maximum of gaseous materials, essentially atmospheric air but also containing carbon dioxide. One cm3 contains about 40 million cells.

 

Characteristics

Many naval architects, captains, and owners have been influenced to choose this product due to the extreme high-level comfort of the soft touch when walking or laying on Marinedeck exterior. These qualities are the result of the natural characteristics of cork itself. When exposed to extreme high or low temperatures, Marinedeck exterior remains comfortable – a natural high-tech combination provided by nature.

 

Cleaning

The only maintenance of the Marinedeck exterior is cleaning it with a MARINEDECK® hand or broomstick deck scrubber and 2 grades of sweeper pads. Using these products and the correct cleansing agents, any deck with Marinedeck exterior can be cleaned easily, effortlessly, and quickly.

 

FSC certification

Marinedeck cork granules are harvested in accordance with chain custody principles and certified by the Forest Stewardship Council® (FSC) framework.

 

https://www.marinedeckeurope.eu/

Korkean suorituskyvyn korkkikomposiitti veneiden kansiin

Korkkitammen kaarnan nimi on Suberose Parenchyma. Korkki on hyvin yhtenäinen materiaali, joka koostuu lähes täysin solukalvosta, jonka läpi ei kulje kanavia. Korkkirakeet ovat erinomaisia lämmöneristäjiä, joilla voidaan vähentää lämmön karkaamista 36% tai matalammissa lämpötiloissa 53%. Yksi materiaalin jännittävimmistä käyttötarkoituksista ovat avaruussukkulat, joissa korkkia käytetään suojaavien lämpökilpien valmistukseen.

Korkkikudos muodostuu kuolleista soluista: kukin korkkisolu koostuu vähäisestä määrästä kiinteitä materiaaleja sekä suuresta määrästä kaasumaisia materiaaleja, jotka ovat ilmakehän ilmaa, mutta sisältävät myös hiilidioksidia. Yksi cm3 sisältää noin 40 miljoonaa solua.

Ominaisuudet

Monet merenkulkualan arkkitehdit, kapteenit ja omistajat ovat päättäneet valita tämän tuotteen johtuen sen erittäin korkeasta mukavuudesta, joka syntyy pehmeästä kosketuksesta kävellessä tai maatessa Marinedeckillä. Tämä on seurausta korkin luontaisista ominaisuuksista. Marinedeck säilyttää mukavuutensa myös silloin, kun se altistetaan hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille – luonnon tarjoama, luonnollinen high-tech-yhdistelmä.

Puhdistus

Marinedeckin ainoa huoltotoimenpide on sen puhdistaminen harjalla ja kahdella lakaisulapulla. Näitä tuotteita käyttämällä ja oikeanlaisilla pesuaineilla mikä tahansa Marinedeckin kansi voidaan puhdistaa helposti, vaivatta ja nopeasti.

FSC-sertifikaatti

Marinedeckin korkkirakeet kerätään tuotantoketjun säilytysperiaatteiden mukaisesti sekä sertifioidaan Forest Stewardship Councilin® (FSC) toimintaperiaatteiden mukaan.


Marinedeck


Vyva kankaat

Teak Life

Meistä

Scandinavian Teak Deckin visiona on säilyttää ja vahvistaa paikkaansa yhtenä maailman johtavista veneiden kansivalmistajista